Κατάστημα  : 1.Αποστόλου Παύλου 50           Τηλέφωνο : 2241069007

     Κατάστημα : 2.Βενετοκλέων 37                     Τηλέφωνο : 2241037957

     Κατάστημα : 3. 4ο Χλμ Ρόδου-Λίνδου             Τηλέφωνο : 2241066430

     Κατάστημα : 4.Πηγές Καλλιθέας                     Τηλέφωνο : 2241065691

     Κατάστημα : 5.Σάββα Νικολάου 1                  Τηλέφωνο : 2241069007

           

          

                 Delivery: 2241003600

                 Fax : 2241069479

                

                Email: pane.dicapo@yahoo.gr

  © 2018 Pane Di Capo